บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

  1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800
  ทะเบียนหุ้นกู้ 02-586-2112 กด 1 และ กด 2 SCGP
  และ Debenture Club กด 0

ติดต่อฝ่ายหุ้นกู้