บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800
ทะเบียนหุ้นกู้ 02-586-2112 กด 1 และ SCGP กด 2
และ Debenture Club กด 0

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติบริการธุรกิจหลักทรัพย์ชั้น AA (13) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
02-296-5999

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ชั้น 17 โซนบี และ โซนซี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-777-6784

แผนที่บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ติดต่อฝ่ายหุ้นกู้