จองซื้อผ่าน แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จองซื้อหุ้นกู้
ระบบ iOS จองซื้อหุ้นกู้
ระบบ Android จองซื้อหุ้นกู้

กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม: ธนาคารกรุงไทย โทร 02-111-1111

ติดต่อ SCGP Debenture : ทะเบียนหุ้นกู้ 02-586-2112 กด 1 และ Debenture Club กด 0 หากท่านต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. (หยุดพักเวลา 12.00 – 13.00 น.)