เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ร่างหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ของ SCGP

แบบฟอร์มจองซื้อหุ้นกู้ SCGP26DA

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักบัญชี

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

คลิกลิงก์จองซื้อ Online : mBanking by BBL หรือ Money Connect by Krungthai หรือ KMA (Krungsri Mobile App) หรือ K-My Invest by KBANK หรือ SCB Net App

กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม: ธนาคารกรุงเทพ โทร 1333 (ยกเว้นสาขาไมโคร) ธนาคารกรุงไทย โทร 02-111-1111 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร 1572 ธนาคารกสิกรไทย โทร 02-888-8888 กด 819 และ ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02-777-6784

ติดต่อ SCGP Debenture : ทะเบียนหุ้นกู้ 02-586-2112 กด 1 และ SCGP กด 2 และ Debenture Club กด 0 หากท่านต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. (หยุดพักเวลา 12.00 – 13.00 น.)