ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) จะได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ ที่ดำเนินการโดยแผนกบริหารความสัมพันธ์หุ้นกู้ สำนักงานวางแผนและการเงิน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพียงถือครองหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างและดำเนินการสมัครสมาชิก

สมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ หมายถึง ผู้ถือหุ้นกู้บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ที่ถือครองหุ้นกู้ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 1,000 หน่วย หรือมูลค่าหนึ่งล้านบาทขึ้นไป ณ ขณะที่เข้าใช้บริการ วันที่จัดกิจกรรมหรือขณะรับสิทธิ์ประโยชน์และ ได้สมัครเป็นสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับแล้ว

สมาชิกจะได้รับชุดเอกสารซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์มสมัครสมาชิก จดหมายแจ้งเลขสมาชิก และคู่มือสิทธิประโยชน์ประจำปี โดยท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ 2 ช่องทาง คือ

  • เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน หรือ เว็บแอปพลิเคชัน
  • แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ มอบสิทธิประโยชน์พื้นฐาน อาทิ ของขวัญวันเกิด ของขวัญเทศกาลปีใหม่ นิตยสาร Delight (รายไตรมาส) สิทธิประโยชน์ส่วนลดบริการพิเศษจากสินค้า/บริการของเอสซีจีและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมที่หลากหลายที่จัดขึ้นเพื่อท่านสมาชิก อาทิ กิจกรรมสัมมนา กิจกรรมเวิร์คช็อป กิจกรรมท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมคอนเสิร์ต และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น ท่านสามารถดำเนินการรับสิทธิประโยชน์และสมัครกิจกรรมผ่านเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ โมบาย แอปพลิเคชันหรือเว็บแอปพลิเคชัน และระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกจากคู่มือสิทธิประโยชน์ สมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ ได้ที่ สิทธิประโยชน์สมาชิก SCG Debenture Club และติดตามรายละเอียดกิจกรรมจาก Delight Activity (จัดส่งไปพร้อมกับนิตยสารฉบับพิมพ์) หรือผ่านช่องทางออนไลน์ (เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ โมบาย แอปพลิเคชันหรือเว็บแอปพลิเคชัน)

ช่องทางการติดต่อเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ
  • โทรศัพท์: 0-2586-2112 กด 0
  • จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้น 12.00 – 13.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรสาร 0-2586-4977

*ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) จะได้รับชุดเอกสารเมื่อแผนกบริหารความสัมพันธ์หุ้นกู้ได้รับข้อมูลการปิดสมุดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้จากนายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท