34.25 บาท
- (- %)
EN
เลื่อนลง
SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE

การประกอบธุรกิจ

กระดาษบรรจุภัณฑ์
8
โรงงาน
4
ประเทศ
บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
32
โรงงาน
3
ประเทศ
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์
13
โรงงาน
1
สำนักงานขาย
2
ประเทศ
เยื่อและกระดาษ/บรรจุภัณฑ์อาหาร
8
โรงงาน
1
สำนักงานขาย
4
ประเทศ
ธุรกิจรีไซเคิล วัสดุบรรจุภัณฑ์
1
โรงงาน
1
สำนักงานขาย
2
ประเทศ
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
3
โรงงาน
2
สำนักงานขาย
2
ประเทศ

วิดีโอบริษัท

กิจกรรม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย
33,948
ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

EBITDA
5,151
ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไร
1,725
ล้านบาท

(สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์
206,320
ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

รายงานประจำปี 2566

รายงานประจำปี 2566

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณอยู่ที่นี่

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจและบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลอย่างจริงจังของคณะกรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม