วันพบปะนักลงทุน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566

Roadshow / Conference

Investor meeting : Month of May

การประชุมนักวิเคราะห์

SCGP Analyst conference Q1/2566

Roadshow / Conference

Investor Meeting : Month of April

Roadshow / Conference

Investor Meeting : Month of March

วันพบปะนักลงทุน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2565

Roadshow / Conference

Investor Meeting : Month of February

การประชุมนักวิเคราะห์

SCGP Analyst conference Q4/2565

Roadshow / Conference

Investor Meeting : Month of January