งบการเงิน

SCGP Analyst conference Q2/2021

Roadshow / Conference

ESG Focused Corporate Access Day

Roadshow / Conference

Meeting with investors : Month of June

วันพบปะนักลงทุน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564

Roadshow / Conference

Meeting with investors : Month of May

งบการเงิน

SCGP Analyst conference Q1/2021

วันพบปะนักลงทุน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2563

Roadshow / Conference

Meeting with investors : Month of March

งบการเงิน

SCGP Analyst conference Q4/2020