วันพบปะนักลงทุน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565

การประชุมนักวิเคราะห์

SCGP Analyst conference Q1/2565

Roadshow / Conference

SET Digital roadshow Q4/2021

Roadshow / Conference

Investors meeting - Month of March

วันพบปะนักลงทุน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564

การประชุมนักวิเคราะห์

SCGP Analyst conference Q4/2564 & FY2564

Roadshow / Conference

Investors Meeting - Month of Jan-Feb

Roadshow / Conference

Investors Meeting - Month of January