วันพบปะนักลงทุน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567

Roadshow / Conference

Investor Meeting : Month of April

การประชุมนักวิเคราะห์

SCGP Analyst Conference Q1/2567

Roadshow / Conference

Investor Meeting : Month of March

Roadshow / Conference

SCGP's local NDR hosted by InnovestX