41.00 บาท
+0.50 (1.23 %)
EN
เลื่อนลง
SUSTAINABLE GROWTH WITH MEGATRENDS TO EVOLVE THE WAY OF LIFE

การประกอบธุรกิจ

กระดาษบรรจุภัณฑ์
8
โรงงาน
4
ประเทศ
บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
29
โรงงาน
3
ประเทศ
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์
11
โรงงาน
2
ประเทศ
เยื่อและกระดาษ/บรรจุภัณฑ์อาหาร
6
โรงงาน
1
สำนักงานขาย
3
ประเทศ
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2
โรงงาน
4
สำนักงานขาย
1
ประเทศ
ธุรกิจรีไซเคิล วัสดุบรรจุภัณฑ์
1
โรงงาน
2
ประเทศ

วิดีโอบริษัท

กิจกรรม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย
32,216
ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

EBITDA
4,681
ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไร
1,485
ล้านบาท

(สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์
200,998
ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

รายงานประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2565

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณอยู่ที่นี่

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจและบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลอย่างจริงจังของคณะกรรมการบริษัท

อ่านเพิ่มเติม