การประชุมนักวิเคราะห์
Hall 1-3 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
SCGP IPO ROADSHOW
รอยัล พารากอน ฮอลล์