SCGP
54.75 บาท
+0.50 (0.92 %)
EN

ราคาหลักทรัพย์

SET : SCGP
54.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.50 (0.92%)

ปรับปรุงเมื่อ: 14 พ.ค. 2564 16:38

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26,854,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,448,451,775
ราคาเปิด
54.25
วันก่อนหน้า
54.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
54.75 - 53.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
57.25 - 32.75