SCGP
55.00 บาท
+1.25 (2.33 %)
EN

ราคาหลักทรัพย์

SET : SCGP
55.00 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
+1.25 (2.33%)

ปรับปรุงเมื่อ: 20 พ.ค. 2565 16:35

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,824,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
320,086,850
ราคาเปิด
54.75
วันก่อนหน้า
53.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
55.25 - 54.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
71.50 - 50.75