SCGP
47.50 บาท
+0.25 (0.53 %)
EN

ราคาหลักทรัพย์

SET : SCGP
47.50 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.25 (0.53%)

ปรับปรุงเมื่อ: 02 มี.ค. 2564 16:35

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,693,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
413,037,650
ราคาเปิด
47.25
วันก่อนหน้า
47.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
48.00 - 47.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
51.50 - 32.75