52.75 บาท
+0.50 (0.96 %)
EN

ราคาหลักทรัพย์

SET : SCGP
52.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.50 (0.96%)

ปรับปรุงเมื่อ: 27 ม.ค. 2566 16:37

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,000,334
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
316,858,675
ราคาเปิด
52.75
วันก่อนหน้า
52.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
53.00 - 52.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
64.00 - 49.75