40.00 บาท
-0.25 (-0.62 %)
EN

ราคาหลักทรัพย์

SET : SCGP
40.00 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.25 (-0.62%)

ปรับปรุงเมื่อ: 30 พ.ค. 2566 10:37

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
448,685
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
18,039,775
ราคาเปิด
40.25
วันก่อนหน้า
40.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
40.50 - 40.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
60.50 - 38.75