SCGP
64.75 บาท
+1.00 (1.57 %)
EN

ราคาหลักทรัพย์

SET : SCGP
64.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
+1.00 (1.57%)

ปรับปรุงเมื่อ: 27 ก.ค. 2564 14:34

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,917,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
779,594,825
ราคาเปิด
64.25
วันก่อนหน้า
63.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
66.50 - 64.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
64.50 - 32.75