41.00 บาท
+0.50 (1.23 %)
EN

ราคาหลักทรัพย์

SET : SCGP
41.00 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.50 (1.23%)

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.ย. 2566 16:36

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,582,440
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
509,211,625
ราคาเปิด
40.75
วันก่อนหน้า
40.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
41.00 - 40.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
60.50 - 34.50