SCGP
61.75 บาท
+0.50 (0.82 %)
EN

ราคาหลักทรัพย์

SET : SCGP
61.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.50 (0.82%)

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ต.ค. 2564 16:50

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,156,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
873,793,400
ราคาเปิด
61.75
วันก่อนหน้า
61.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
62.25 - 61.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
71.50 - 32.75