SCGP
43.00 บาท
-1.25 (-2.82 %)
EN

ราคาหลักทรัพย์

SET : SCGP
43.00 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
-1.25 (-2.82%)

ปรับปรุงเมื่อ: 04 ธ.ค. 2563 16:37

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
42,615,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,847,619,025
ราคาเปิด
44.25
วันก่อนหน้า
44.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
44.25 - 42.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
44.25 - 32.75