34.25 บาท
- (- %)
EN

ราคาหลักทรัพย์

SET : SCGP
34.25 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ: 29 พ.ค. 2567 16:35

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,544,597
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
395,756,250
ราคาเปิด
34.25
วันก่อนหน้า
34.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
34.75 - 33.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
41.75 - 26.50