SCGP
52.50 บาท
-1.25 (-2.33 %)
EN

ราคาหลักทรัพย์

SET : SCGP
52.50 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
-1.25 (-2.33%)

ปรับปรุงเมื่อ: 28 ก.ย. 2565 15:35

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,512,020
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
290,810,250
ราคาเปิด
53.25
วันก่อนหน้า
53.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
53.50 - 52.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
70.00 - 50.25